Wat is ToothCamp..

ToothCamp is…

een interactief theatraal evenement over mondgezondheid. Tijdens ToothCamp presenteren we op een speelse manier motiverende en stimulerende tandheelkundige informatie aan kinderen van 11 en 12 jaar. Het doel is bij deze (pre-)pubers positieve motivatie op te wekken voor de verzorging van hun eigen mond door middel van humor, spanning en verrassingen. ToothCamp wil aan deze groep nuttige informatie overbrengen, maar de kinderen vooral óók een grappige, prikkelende en spannende middag bieden. Pas dan werkt ToothCamp!

ToothCamp begon…

… in 2014 in de RAI op initiatief van Ira van Eelen en vierde in 2018 haar lustrum.

ToothCamp ontwikkelt…

Naast het organiseren van speelse evenementen voor tandpreventie voor pubers werkt Stichting ToothCamp aan haar doelstellingen door:

– Publicatie van het boekje “10 tips voor slimme tieners. Over mondgezondheid in de pubertijd” (2018)
– ToothCampus: een Triviantspel over de mond als leermiddel NTW voor middelbaar onderwijs (2019/2020)
– TandKamp: een schoolevenement voor tieners met een verstandelijke beperking (en hun leerkrachten)
– Protocol voor tieners met een verstandelijke beperking
– Mondzorg project in Suriname (gepland voor 2021)
– Advies NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voor preventie mondzorg voor tieners (2019)
– Manifest en petitie “Snoep en fris de schoolkantine uit